Ochrana osobních údajů

Traffic Control S.A. (dále jako „TC”), registrovaná ve Švýcarsku (číslo společnosti 132329), Adresa: Rue Adrien-Lachenaie 20, 1207 Geneva, je provozovatelem a vlastníkem webu www.penizebleskove.cz (dále jako „Peníze Bleskově”).

Čeho se týkají zásady ochrany osobních údajů?

Jde o podmínky, za kterých TC zpracovává osobní údaje, které jsou od návštěvníků (dále jako „Klient”) shromažďovány a přijímány. Osobní údaje jsou informace, které nejsou veřejně k dispozici, jako jsou jméno, příjmení, adresa , telefonní číslo, e-mailová adresa, rodné číslo, číslo občanského průkazu, informace o sociálním zabezpečení, informace o bankovním účtu, informace o zaměstnání aj. (dále jako „osobní údaje”)

Tyto zásady se nevztahují na praktiky společností, nad kterými TC nemá kontrolu, nebo na lidi, kteří nejsou ve firmě TC zaměstnaní.

Dodržování zákonů

TC splňuje všechny platné zákony a předpisy České republiky, týkající se zpracování osobních údajů (č.101/2000 Sb.). TC přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření, aby zabránil ztrátě, zneužití, pozměnění, neoprávněnému přístupu a krádežím osobních údajů.

Zabezpečení informací

Veškerá data, která jsou odesílána z kontaktních formulářů Peníze Bleskově, jsou chráněna pomocí zabezpečeného připojení a šifrování (SSL). TC používá veškerá nezbytná opatření, aby zabránil ztrátě, zneužití, pozměnění, neoprávněnému přístupu a krádežím osobních údajů. V tomto smyslu TC uzavřel smlouvu na služby poskytované společností RapidSSL, které slouží k posílení naší bezpečnosti.

Služby a účel poskytnutí osobních informací

TC nabízí Klientům bezplatnou službu, která nese pouze informační význam, prostřednictvím které lze spojit Klienta s potenciálním věřitelem (dále jen „Partner“). Pro využití naších služeb je nutné dokončit jeden nebo více on-line formulářů, které vyžadují zadání konkrétních informací od Klienta, včetně jména, příjmení, adresy , telefonního čísla, e-mailové adresy, rodného čísla, čísla občanského průkazu, informace o sociálním zabezpečení, informaci o bankovním účtu, informaci o zaměstnání aj.

Shromažďování a používání zmíněných informací je předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů.

Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout TC své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje TC, činí tak zcela dobrovolně. V případě, že Klient se rozhodne neposkytnout své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním, je TC oprávněn odmítnout poskytování svých služeb. V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů, Klient výslovně souhlasí se všemi ustanovení, které jsou definované na této stránce.

Jakmile Klient odešle žádost přes Peníze Bleskově, TC sdílí informace o Klientovi, včetně jeho osobních údajů, jednomu nebo více Partnerům, které spolupracují s TC. Odesláním formuláře přes Peníze Bleskově, Klient poskytujete výslovný souhlas TC a jeho Partnerům pro kontaktování Klienta jakýmkoliv způsobem včetně e-mailu a telefonu pro zpracování žádosti Klienta a nabízení služeb vhodných pro Klienta. Partnery mohou provádět kontrolu bonity Klienta a to i přes služby, poskytované třetími strany. TC nenabízí žádné finanční služby jako samostatný subjekt. Informace webové stránce Peníze Bleskově jsou určeny pouze pro všeobecné informování a neobsahuje doporučení či výzvu k využívání veškerých služeb, které jsou zmíněny na této stránce. TC nenese odpovědnost za Vaše rozhodnutí, která přijmete na základě informací obsažených na těchto webových stránkách.

Informace, které shromažďujeme

TC shromažďuje informace prostřednictvím kontaktních formulářů od potenciálních i stávajících Klientů na několika různých místech. Kontaktní, osobní a finanční údaje, které jsou shromažďovány, se používají pro poskytování informativních služeb, které jsou definované v předchozím odstavci.

Informace o Vašem technickém vybavení počítače a počítačových programech jsou automaticky shromažďovány TC a mohou být sdíleny se třetími stranami, jejichž služby jsou využívány pro účely analýz. Tyto informace zahrnují: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupu a adresy webových stránek, ze kterých návštěvník prohlížel web Peníze Bleskově. Výše uvedené informace slouží ke zlepšení kvality našich služeb a generování statistik o využívání webu Peníze Bleskově.

IP a Cookies

TC automaticky shromažďuje údaje technického charakteru o provozu na svých internetových stránkách, jako je například IP adresa počítače, ze kterého byl přijat požadavek na web servery TC. Záznam z IP adresy se používá pouze pro interní účely a slouží výhradně ke sledování a vyhodnocování provozu na internetových stránkách.

TC taktéž může používat datový soubor („Cookies“), který obsahuje unikátní identifikátor. Cookies slouží pouze pro interní účely. Ukládání „Cookies“ lze zakázat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči.

Věkové omezení

TC poskytuje své služby pouze osobám starším 18 let. Osoby mladší 18 let nesmí používat naše služby a nesmí posílat své osobní údaje přes Peníze Bleskově nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

Odkazy

Odkazy z webu Peníze Bleskově na jiná místa na internetu jsou určeny pouze pro informační účely. Používání odkazů na jiné webové stránky je na Vaše vlastní riziko. Ochrana osobních údajů se vztahuje pouze na tuto webovou stránku.

Změny

TC si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této webové stránce.

Komunikace

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze TC. Odhlásit odebírání obchodních sdělení TC lze zasláním žádosti na kontakt@penizebleskove.cz nebo použitím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách . Zároveň máte právo pro přístup ke svým osobním údajům Pokud by Klient chtěl/a uplatnit toto právo, stačí nám napsat na e-mailovou adresu kontakt@penizebleskove.cz.